Home

D.C. Peralta, Doctor of Chiropractic en lid van de NCA, Nederlandse Chiropractoren Associatie, zal U op deze website uitleg geven over het belang van de Chiropractie voor het welzijn van de mens. Helaas is voor een groot aantal mensen de Chiropractie nog steeds een onbekend terrein, terwijl deze wetenschap bij verschillende gezondheidsklachten dé oplossing kan bieden, juist daar waar andere methoden niet afdoende resultaat boeken. Wij hopen dat deze website U meer wegwijs zal maken.

Indien er na het lezen van de informatie op deze site nog vragen zijn, dan willen wij die graag voor U beantwoorden. Ook bent U natuurlijk van harte welkom in onze kliniek om de Chiropractor te laten beoordelen of hij Uw klachten kan behandelen. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken.

Bij uw eerste bezoek aan onze kliniek, wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. U kunt desgewenst deze lijst nu ook downloaden en thuis vast invullen. Klik hier voor de vragenlijst.