Vraag en antwoord

Onderstaand de veelvoorkomende vragen:

Hoe vaak per jaar is Chiropractie verantwoord?

Daar chiropractoren zeer specifiek te werk gaan, heeft een behandeling geen enkel negatief gevolg. Een gewricht dat geblokkeerd is, kan alléén voordeel hebben van een behandeling. Wat wel slecht kan zijn is, als men een normaal beweeglijk gewricht of een gewricht dat teveel beweegt zou behandelen. Dit is vaak het geval bij mensen die zich laten manipuleren door minder gekwalificeerde beoefenaars van de manipulatie-kunst. Daar chiropractoren slechts een klein deel uitmaken van de grote groep manipulatiebeoefenaars, hebben huisartsen soms slechte ervaring met manipulatie. Sommige van hen zullen manipulatie dan ook ten zeerste afraden. Doctors of Chiropractic zijn echter de hoogst gekwalificeerden in manipulatie die er zijn en zij zullen U dan ook alleen dáár behandelen waar U het nodig heeft.

Zijn chiropractoren het oneens met het gebruik van voorgeschreven medicijnen?

Chiropractoren denken dat medicijnen niet het antwoord op al onze problemen zijn. Een natuurlijke aanpak wordt geprefereerd, indien veilig en effectief, om zowel het risico als de bijwerkingen te reduceren en het lichaam de kans te geven zich te herstellen zonder chemische toevoegingen. Echter in sommige gevallen zijn supplementen wel gewenst. Informeer daarom Uw Chiropractor over de door U gebruikte medicijnen, zodat hij een, op Uw lichaam afgestemd, verantwoorde behandeling kan toepassen.

Kan ik behandeld worden als ik onder medische controle sta?

Ja. Behandeling van stress op Uw wervelkolom is belangrijk, ongeacht welke andere vorm van medische zorg U krijgt. (Artsen en andere medici zijn niet bekwaam in Chiropractie).

Hebben chiropractoren een medische titel?

Ja en Nee. Chiropractoren hebben een chiropractische titel van chiropractische opleidingscentra. De opleiding is in sommige opzichten wel gelijk aan die van een arts en in sommige opzichten niet. De afkorting D.C. na de naam van de chiropractor betekent Doctor of Chiropractic.

Daarbij krijgen ze ook de medische titel Bachelor of Science en Master of Science.

Kan men zichzelf corrigeren?

Is het echt noodzakelijk naar een chiropractor te gaan voor een wervelkolomcorrectie?

Het is mogelijk zichzelf te 'kraken', maar het geluid dat geproduceerd wordt wanneer er een 'krakend' geluid gemaakt wordt, is niet hetzelfde als een correctie op de wervelkolom.

Het is niet mogelijk zichzelf te corrigeren. Soms voelt men zich verlost van spanning nadat men zichzelf 'gekraakt' heeft, maar dit is tijdelijk en de drang om te 'kraken' keert terug. Om doeltreffend te zijn, vereist een correctie een specifieke kracht op de fixatie in een specifieke hoek die men nauwelijks op zichzelf kan uitoefenen. Chiropractoren moeten zich ook laten behandelen door chiropractoren!

Kan Chiropractie rugoperaties voorkomen?

In het merendeel van de gevallen is het antwoord: ja!

Kan iemand die aan zijn rug geopereerd is een chiropractor consulteren?

Ja. Veel mensen die allerlei rugoperaties hebben ondergaan ontdekken vaak maanden of jaren later een terugkeer van dezelfde rugproblemen. Er zijn zoveel van deze gevallen bekend dat de aandoening zelfs een speciale naam heeft gekregen: 'Failed Back Surgery Syndrome' (Mislukte-rugoperatie-syndroom). Deze mensen kunnen gewoonlijk zonder zich onnodig zorgen te maken chiropractische behandeling ondergaan. Vaak bespaart chiropractische behandeling hen toekomstige operaties. U kunt het beste Uw chiropractor raadplegen omtrent Uw specifieke probleem.

Wat moet u doen na de behandeling?

Na de behandeling dient u de wervelkolom zoveel mogelijk te ontlasten. U kunt dit doen door 's nachts in bed op uw zij te gaan liggen met opgetrokken benen.

Wat kunt u zelf doen in de eerste 24 tot 48 uur?

  • Om de irritatie van de zenuwen tegen te gaan en de pijn te stillen, kunt u het beste 2 tot 3 maal daags gedurende 10 minuten een ijscompres op de pijnlijke plek leggen.
  • Heeft u last van uw rug dan kunt u het beste bij het slapen gaan een kussen onder uw knieholten leggen zodat de lage rug ontlast wordt.
  • Nadien kunt u eventueel een warm bad nemen.
  • Neem ondertussen contact op met uw chiropractor om een afspraak te maken. In sommige gevallen kan de klacht lijken te zijn verholpen, maar afwezigheid van pijn betekent niet dat de oorzaak verholpen is weshalve toch een correctie dient plaats te vinden.

Kan een chiropractische behandeling een vergroeiing van wervels breken?

In een woord: Nee! Het krakende geluid dat men vaak hoort tijdens een correctie is ontsnapping van stikstofgassen door het vacuumeffect dat optreedt wanneer een gewricht even uit elkaar getrokken worden.

Zijn chiropractische correcties veilig?

Chiropractie is een van de veiligste geneeswijzen. De in 1976 door de regering van Nieuw-Zeeland opgerichte onderzoekscommissie voor Chiropractie publiceerde in 1979 een rapport en schreef in haar samenvatting van belangrijke bevindingen dat:

  • Chiropractoren de enige beoefenaars van de geneeskunde zijn die per definitie bekwaam zijn door hun opleiding en training om wervelkolomcorrecties toe te passen.
  • Wervelkolomcorrecties in handen van een erkende chiropractor opmerkelijk veilig zijn.

Chiropractie is een veilige, effectieve gezondheidszorg voor de gehele familie. Hoewel geen enkele gezondheidszorg volledig veilig is, kunnen weinige zich met Chiropractie meten. Statistisch gezien is de kans groter dat de chiropractor sterft bij het uitvoeren van de correctie, dan dat de patiënt iets zou overkomen.

Het National College of Chiropractic Clinics in Chicago meldde dat er tussen 1965 en 1980 vijf miljoen nekcorrecties door hun studenten werden uitgevoerd , zonder enige kwetsuur. Studies hebben bewezen dat het risico op een mogelijk ernstige complicatie ongeveer 0,002 procent is. Naar Schatting is de kans dat U sterft aan een cervicale (nek)correctie ongeveer één op twintig miljoen. De kans dat U door bliksem wordt geraakt, is net zo groot.

Ongeveer één op de zevenhonderd mensen gaat dood aan de gevolgen van een chemonucleolyse injectie, een behandeling voor hernia. Dit betekent veertienhonderd doden per één miljoen behandelingen. Bij een nekoperatie kunt U er van uitgaan dat de kans dat U permanent verlamd raakt anderhalf procent is, dat zijn tien- tot twintigduizend mensen op één miljoen gevallen. Het sterftecijfer van de anesthesie (narcose) op zich is al verantwoordelijk voor acht tot tien doden per duizend operaties.